Od odpadu k energii
Ďalšie informácie
320
000 MT
UCOME produkcia
bionafty na báze odpadu
820
mil EUR
ročný obrat
BIO OIL Group
11
závodov
na spracovanie a výrobu
980
000 MT
úspora CO2
cez udžateľné obehové hospodárstvo
/from-waste-to-energy/?lang=sk/#rohstoff-sk
ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
/from-waste-to-energy/?lang=sk/#produktion-sk
VÝROBA BIONAFTY
/from-waste-to-energy/?lang=sk/#handel-sk
UDRŽATEĽNOSŤ & OBCHOD
Headquarters
3
Trnava, Slovakei
In der Slowakei befinden sich unsere Headquarters für Handel, Logistik und Finanzen. www.bio-oil.biz
Bio Oil Map