/from-waste-to-energy/?lang=uk/#Сировина
Сировина
/from-waste-to-energy/?lang=uk/#Виробництво
Виробництво
/from-waste-to-energy/?lang=uk/#відновлюваність
Торгівля & відновлюваність
Сировина

Збір відпрацьованого харчового жиру
в ресторанах і на підприємствах

Щоденно утворюється велика кількість відпрацьованого харчового жиру у вигляді відходів. Проте навіть у смітнику відпрацьований харчовий жир зберігає свої якості, окрім того, він є важливою сировиною в процесі виробництва «зеленого палива». Компанія «BIO OIL Group» є сертифікованим спеціалізованим підприємством з утилізації відпрацьованого харчового жиру та займається збиранням і переробкою цього ресурсу.

Починаючи з 2007 року, компанія Bio Oil Group постійно розширює свою мережу збиральних пунктів та поповнює портфоліо в області гастросервісу та вторинної переробки. Завдяки своїм філіалам у Бельгії, Німеччині, Австрії, Словаччині, Румунії, Болгарії, Україні та Сербії компанія «Bio Oil» дбає за відновлюване використання сировини – відпрацьованих харчових олій – у цих країнах, тим самим робить значний внесок у справу збереження довкілля. При цьому, постачання свіжої олії довершує низку видів діяльності, які створюють додану вартість та сприяє каскадному використанню сировини.

Цим самим компанія «Bio Oil» слідує принципу Cradle-to-Cradle (укр. від колиски до колиски, концепція, заснована на ідеї безвідходних систем виробництва, які не завдають шкоди навколишньому середовищу), та робить свій внесок у систему відновлюваного та відповідального господарювання завдяки подовженню життєвого циклу сировини.

Регіональні філіали дозволяють компанії «Bio Oil» створювати додаткову вартість у окремих країнах та адаптуватись до індивідуальних вимог. Завдяки співпраці з місцевими підприємствами компанія в стані запропонувати широко розгалужене портфоліо сервісних послуг та надавати своїм клієнтам найкраще обслуговування.

Виробництво

Компанія «Bio Oil Group» виробляє біодизель зі 100% відпрацьованих харчових олій.

На своїх чотирьох біодизельних установках компанія «Bio Oil Group» в рік виготовляє до 195 000 тон стійкого і сертифікованого згідно з вимогами ISCC метилового ефіру типу UCOME (used cooking oil methyl ester) відповідно до суворих критеріїв якості згідно з EN 14214 – у 2020 році потужності будуть збільшені до 343 000 тон.

Від відпрацьованої харчової олії до біодизелю

Крок 1:
Перевірка & підготовка

Зібрана відпрацьована харчова олія проходить перевірку у виробничій лабораторії, далі відправляється на відстійники, змішується та згодом очищується від забруднень на етапі фільтрації.

Читати більше

Компанія «Bio Oil Group» має в своєму розпорядженні п’ять перероблювальних установок, в яких зібрана відпрацьована харчова олія проходить підготовку для подальшої переробки у біодизельних установках. Завдяки вдалому географічному розташуванню установок (в Бельгії, Австрії, Словаччині, Румунії та Сербії) компанія в стані проводити збагачення зібраних об’ємів відпрацьованої сировини всієї групи для виробничих потреб біодизельних установок і при цьому змогла звести до мінімуму логістичні витрати.

Для забезпечення дотримання заданих параметрів якості застосовуються термічні та механічні процеси з метою випорожнення та очищення відпрацьованої харчової олії. Супутні потоки, які при цьому утворюються, піддаються подальшій переробці в розумінні безперервного способу господарювання та застосовуються у термічних та енергетичних областях.

У такий спосіб понад 35 000 тон відпрацьованої харчової олії в рік знаходять своє застосування та піддаються повторній переробці в області виробництва біогенного палива.

Крок 2:
Етерифікація

Після цього першого важливого процесу очищення очищена олія етерифікується на другому виробничому етапі, де піддається відповідних хімічним реакціям.

Крок 3:
Переетерифікація & контроль

Третій крок – це ключовий момент біодизельного виробництва. На цьому етапі здійснюється повномірне перетворення жирів у біодизель. В кінці вироблений біодизель проходить суворий контроль якості.

Переваги біодизелю, виробленого з відходів

Picture of benefit - Товар, який користується попитом
Товар, який користується попитом
оскільки біодизель – це перспективний ринок з тенденцією постійного зростання.
Picture of benefit - Оптимально змішується
Оптимально змішується
з дизелем, виготовленим з нафти – у будь-якому співвідношенні.
Picture of benefit - Стійка і відновлювана альтернатива
Стійка і відновлювана альтернатива
в якості екологічно чистої заміни традиційному дизельному паливу.
Picture of benefit - Економить ресурси
Економить ресурси
оскільки біодизель не складає конкуренцію вирощуванню продуктів харчування.
Picture of benefit - Зменшує викиди шкідливих речовин
Зменшує викиди шкідливих речовин
наприклад, суттєво зменшує частку сажі та викид шкідливих речовин, в тому числі, викид НС і СО2 у відпрацьованих газах.
Picture of benefit - Не класифікується як небезпечний вантаж
Не класифікується як небезпечний вантаж
натомість є біопаливом, яке розкладається природнім шляхом.
Picture of benefit - Створює додаткову вартість у регіоні
Створює додаткову вартість у регіоні
оскільки збір та переробка проводяться регіонально.
Picture of benefit - Екологічно чистий
Екологічно чистий
завдяки застосуванню відпрацьованої харчової олії та її доцільному використанню.
Торгівля
Компанія «Bio Oil Group» є визначальним гравцем
на ринку торгівлі відпрацьованим харчовим жиром.

Компанія «Bio Oil Group» отримує відпрацьований харчовий жир з власної мережі збиральних пунктів у Західній, Центральні і Східній Європі. Додатково наша компанія співпрацює з європейськими та міжнародними партнерами зі збирання відпрацьованого харчового жиру та торговими компаніями.

Читати більше

Компанія «Bio Oil Group» вже впродовж багатьох років працює на міжнародному ринку та має власну мережу філіалів у багатьох європейських країнах. Як партер підприємств зі збирання відпрацьованого харчового жиру, збагачувальних компаній та виробників біодизельного палива компанія «Bio Oil Group» знаходиться у самих витоків торгівлі відпрацьованим харчовим жиром.

Компанія «Bio Oil Group» позиціонує себе як потужного і надійного фінансового і торгового партнера, а відтак є важливим гравцем у сфері торгівлі відпрацьованим харчовим жиром у Європі.

відновлюваність
Біодизель з відходів
як домішок до мінерального дизелю

Більшу частину біодизельного палива, виробленого на підприємстві, компанія «Bio Oil Group» поставляє своїм клієнтам, які використовують наш біодизель для домішування. При цьому стійкість, непереривність та відновлюваність завжди стоять на першому місці: від забезпечення кості до економії ек CO2.

Читати більше

Контроль розходу енергії у Європі та підвищене використання енергії з відновлюваних джерел енергії разом з економією енергії та підвищеною енергоефективністю є важливими складовими елементами системи заходів, необхідних для зменшення викидів парникових газів та для дотримання вимог Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та інших суспільних та міжнародних зобов’язань щодо зменшення викидів парникових газів на період після 2012 року.

Біогенні види палива на даний час складають найбільшу частину відновлювальної енергії у транспортному секторі. З урахуванням цілей Європейського Союзу з захисту клімату, відповідно зростатиме і потреба у біогенному паливі.

Якщо біогенне паливо вироблятиметься та надійде у вільний обіг, то постає необхідність у певних стандартах, які забезпечуватимуть екологічний, економічний і соціальний спосіб господарювання.

В першу чергу, вони повинні забезпечити кращу прозорість товарних потоків, що дозволить гарантувати їхню простежуваність.

З огляду на це, компанія «Bio Oil Group» працює за умови суворого дотримання директив RED (Renewable Energy Directive). З метою забезпечення дотримання директив компанія «Bio Oil Group» пройшла сертифікацію відповідно до системи ISCC (international sustainability and carbon certification/ міжнародна схема сертифікації стійкого виробництва і викидів вуглецю). Сертифікація передбачає сертифікацію ланцюжка поставки і ланцюжка видів діяльності, які створюють додаткову вартість, що дозволяє підприємству охопити усі сегменти і ділянки.

Такий спосіб дій дозволяє забезпечити дотримання вимог KVO (Положення про пальне), директиви ILUC (Indirect Land Use Change) і FQD (Fuel Quality Directive), які застосовуються для регулювання зменшення викидів шкідливих газів.

З метою забезпечення якості робота на виробництві проводиться з суворим дотриманням вимог стандарту EN 14214.