Naša misia
Misia

Od odpadu k energii.
Toto je inovatívna úloha, ktorej sa skupina BIO OIL zaviazala.

Je dokázané, že naše životné prostredie je trvalo poškodené skleníkovými plynmi. Zaviazali sme sa riešiť dva aspekty s cieľom dosiahnuť udržateľnú zmenu. Náš moderný spôsob života je v súčasnosti vo veľkej miere závislý od motorových vozidiel poháňaných fosílnymi palivami. Používanie ropy na výrobu palív je však obmedzené. Alternatívy k fosílnym palivám sú preto rozhodujúce a v budúcnosti budú ešte dôležitejšie.  

Zároveň sa každý deň v gastronómii a potravinárskom priemysle vytvára obrovské množstvo použitých jedlých tukov a olejov. Taktiež živočíšne tuky a podobné látky sa musia každý deň likvidovať ako odpad. Tento odpad má však obrovský potenciál, pretože z tohto odpadu môžeme vyrábať „zelené palivo“ alebo „zelenú energiu“ vo forme bionafty a tým prispievať k zdravšiemu životnému prostrediu a lepšej budúcnosti.

Misia

Naše obchodné aktivity